Hjem

Havnen består af 2 bassiner, med en snæver (315 cm bred) indsejling direkte til havet, kun delvist beskyttet af nogle udenfor liggende skær. Havnen kan ikke besejles ved kraftig pålandsvind fra nordlig og nordøstlig retning, og yderbassinet kan dårligt anvendes ved nordlig og nordøstlig stormende kuling.

Bådene må forhales eller trækkes på land via et af havnens to slæbesteder med to spil. Havnen har en dybde på 1-2 m.

I havnen findes et halvt hundrede fastliggende joller Herudover benyttes havnen af gæstende småbåde, men havnen modtager ikke ellers gæstesejlere på grund af den ringe vanddybde.

Havnen indgår som en stilfærdig oase i fin balance med naturmiljøet omkring havnen, der overvejende består af træklædte klippeløkker.

Havnen generes ikke af trafik, og området kan kun passeres via stiforbindelse.

Der er kun begrænsede turistmæssige interesser i havnen, der næsten udelukkende baseres på de lokale medlemmer. Hvis det er nødvendigt med ny bebyggelse i området skal der tages hensyn til områdets naturinteresser, så det fine miljø ikke spoleres.

Fremtidig planlægning

Ved fremtidig planlægning i området defineres de planlægningsmæssige rammer, så havnen og de omgivende arealer bevares. Anvendelsesmæssige ændringer tillades kun, når det kan begrundes i havnens funktion som fritidshavn og rekreativt område.


(Delvis fra Regionkommuneplan 2005/regionplantillæg 7)

Vores havnehus, 'Korkproppen', har vi fået økonomisk støtte til fra fonde:

Kampeløkke Havn er en privat jollehavn ved Allinge.

GPS-position: N 55.16.870/Ø 14.47.890.


   

       & 

Foreningen Kampeløkke Havn

Copyright © All Rights Reserved