Hjem

Kampeløkke Havn er en privat jollehavn ved Allinge.

GPS-position: N 55.16.870/Ø 14.47.890.

Havnen består af 2 bassiner, med en snæver (315 cm bred) indsejling direkte til havet, kun delvist beskyttet af nogle udenfor liggende skær. Havnen kan ikke besejles ved kraftig pålandsvind fra nordlig og nordøstlig retning, og yderbassinet kan dårligt anvendes ved nordlig og nordøstlig stormende kuling.

Bådene må forhales eller trækkes på land via et af havnens to slæbesteder med to spil. Havnen har en dybde på 1-2 m.

I havnen findes et halvt hundrede fastliggende joller Herudover benyttes havnen af gæstende småbåde, men havnen modtager ikke ellers gæstesejlere på grund af den ringe vanddybde.

Vores redskabshuse har fået støtte af:

Vores havnehus, 'Korkproppen', har vi fået økonomisk støtte til fra flg. fonde:


   

       & 

Havnen indgår som en stilfærdig oase i fin balance med naturmiljøet omkring havnen, der overvejende består af træklædte klippeløkker.

Havnen generes ikke af trafik, og området kan kun passeres via stiforbindelse. Havnen var før i tiden en lille ukendt perle, men det blev der i den grad lavet om på i 2011, da havnen som bekendt er centralt placeret i Folkemødet. Det giver en del besvær for havnens brugere, når både og trailere skal flyttes,håndværkere går i gang med etablering af telte mm og når folkemødegæsterne vælter ind - men vi accepterer det som oftest med et lille smil, fordi FM er så vigtig for Nordlandet og Bornholm.


Der er kun begrænsede turistmæssige interesser i havnen, der næsten udelukkende baseres på de lokale medlemmer. Hvis det er nødvendigt med ny bebyggelse i området skal der tages hensyn til områdets naturinteresser, så det fine miljø ikke spoleres.

Fremtidig planlægning

Ved fremtidig planlægning i området defineres de planlægningsmæssige rammer, så havnen og de omgivende arealer bevares. Anvendelsesmæssige ændringer tillades kun, når det kan begrundes i havnens funktion som fritidshavn og rekreativt område.


(Delvis fra Regionkommuneplan 2005/regionplantillæg 7)