Ventelister

Venteliste Inderhavn 2020:

 


John Fält - 4 (overtager 52 i 2021)

Henrik Lehmann - 10 (overtager evt. 68 i 2021)

Jesper Blomquist - 27 (overtager 60 i 2021)

Pia K Frederiksen - 11


Lasse Kohrtz - 30

Kim Hansen -12

Jørgen Johansen-19 (bådbredde?)

Michael Havn - 29


 


Venteliste Yderhavn:


ledige pladser

Venteliste redskabshus:


1. Preben Christophersen

2. Jesper Blomquist

Foreningen Kampeløkke Havn

Copyright © All Rights Reserved