Bådpladser Yderhavn

Bådpladser

I yderhavnen findes p.t. 21 bådpladser- 9 brede pladser, (19 -21 og 25-30 bådbredde max 240 cm),  og 12 med max bredde 210 cm samt et antal sponsorpladser. Ved overtagelse af en ledig bådplads betaler man som A-medlem 2500 kr. i indskud - et beløb, som man naturligvis får retur ved opsigelse af pladsen. Hvis man ikke ønsker fuldt medlemskab, men bare vil leje en plads betales ikke indskud(B-medlem). For sponsorpladser (1000 kr./år) betales heller ikke indskud. Mulighed for landplads uden indskud.


Bådplads i yderhavnen –  du har 2 muligheder:

 

Lejeplads B-medlem

Pladsen er din så længe havnepenge betales,  ordensregler overholdes og giver ret til brug af spil i yderhavn og vinterplads på land.

 

Fuldt A-medlemskab med indskud giver dig diverse rettigheder/muligheder:

  • optagelse på venteliste til skur og inderhavnsplads
  • midlertidig leje af ledig plads i inderhavn
  • nøgle til klubhuset Korkproppen(opholdsrum, køkken og toilet)
  • adgang til spilhus og værksted
  • deltagelse i generalforsamling, vinterarrangementer, sammenkomster mm
  • ret til opstilling af grejkasse
  • mm

 

I begge tilfælde opkræves gældende havnepenge/år  og  ansvarsforsikring skal tegnes.

 

Havnepenge, som hvert år fastsættes på generalforsamlingen, betales for kalenderåret og udgør i  2024-25 hhv. 1300 kr.. 

 

Ønske om bådplads fremføres til bestyrelsen.

 

Bådlængde (inkl. motor) i yderhavn:  max 550 cm,  dog plads 19 - 30 max 650 cm


Yderhavn 2024

1

landplads


2

landplads


3

Mark

Olsson

4

ledig 


5

Tobias

Flindt

6

Niels Henrik

Nielsen

7

Flemming

Kofod-Nielsen

8

ledig 


9

Mathias

Steinlein

10   

ledig 

11

ledig 

12

ledig 


13

landplads

14

Arne

Jensen

(15)

en

(16)

plads

(17)

langs 

(18)

kaj for plads 14


19

Henrik

Ulse

20

Steen

Hansen

21

Ole

Hansen

22

landplads


23

udgået

24

udgået

25

Henrik

Holm

26

Brian

Arvidsen

27

Lars

Edvardsen

28

Finn

Henriksen

29

Line

Thisen

30

Lasse

Kohrtz

C-medlem uden bådplads:

Lillian Hjorth Westh