Bådpladser Yderhavn

Bådpladser

I yderhavnen findes p.t. 21 bådpladser- 9 brede pladser, (19 -21 og 25-30 bådbredde max 240 cm),  og 12 med max bredde 210 cm samt et antal sponsorpladser. Ved overtagelse af en ledig bådplads betaler man som A-medlem 2500 kr. i indskud - et beløb, som man naturligvis får retur ved opsigelse af pladsen. Hvis man ikke ønsker fuldt medlemsskab, men bare vil leje en plads betales ikke indskud(B-medlem). For sponsorpladser (1000 kr./år) betales heller ikke indskud. 


Bådplads i yderhavnen –  du har 2 muligheder:

 

Lejeplads B-medlem

Pladsen er din så længe havnepenge betales,  ordensregler overholdes og giver ret til brug af spil i yderhavn og vinterplads på land.

 

Fuldt A-medlemskab med indskud giver dig diverse rettigheder/muligheder:

  • optagelse på venteliste til skur og inderhavnsplads
  • midlertidig leje af ledig plads i inderhavn
  • nøgle til klubhuset Korkproppen(opholdsrum, køkken og toilet)
  • adgang til spilhus og værksted
  • deltagelse i generalforsamling, vinterarrangementer, sammenkomster mm
  • ret til opstilling af grejkasse
  • mm

 

I begge tilfælde opkræves gældende havnepenge/år  og  ansvarsforsikring skal tegnes.

 

Havnepenge, som hvert år fastsættes på generalforsamlingen, betales for kalenderåret og udgør i  2023-24 hhv. 1300 kr.. 

 

Ønske om bådplads fremføres til bestyrelsen.

 

Bådlængde (inkl. motor) i yderhavn:  max 550 cm,  dog plads 19 - 30 max 650 cm


Yderhavn 2022

1

udgået


2

udgået


3

ledig

4

Jonatan 

Nørholm

5

Ole

Thomsen

6

Niels Henrik

Nielsen

7

Flemming

Kofod-Nielsen

8

Signe

Lardell

9

Mathias

Steinlein

10   

reserveret Emil

Sommer

11

Troels

Nørding

12

Tobias

Flindt

13

ledig

14

Arne

Jensen

(15)

en

(16)

plads

(17)

langs 

(18)

kaj for plads 14


19

Jørgen

Johansen

20

Mikkel& Jørgen

Johansen

21

Ole

Hansen

22

sponsorplads


23

udgået

24

udgået

25

Jonas

Thunberg

26

Per K Hansen

27

Lars

Edvardsen

28

Finn

Henriksen

29

Line

Thisen

30

Lasse

Kohrtz